Geschiedenis

De highlights van toen tot nu:


1988 De broers Gerard en Marc de Wit richten met hulp van hun vader Cees Germaco 1 op. Het bedrijf bestaat uit een kwekerij van 17 hectare, een broeierij waar jaarlijks 4 miljoen tulpen tot bloei worden gebracht en twee personeelseden. De eerste jaren worden nog irissen geteeld, deze worden in de herfst buiten in bloei getrokken.

1990
De eerste tulpen in Frankrijk worden geteeld. Dit gebeurt bij Bordeaux en vindt plaats tot 2004.
De eerste uitbreiding van de kassen vindt plaats, van 2.400 naar 4.800 m2.

1991
Broer Cees treedt toe tot het bedrijf, nadat hij drie jaar in de bloemenexport heeft gewerkt. Vader Cees doet een stapje terug.

1992 Er komt alweer een nieuwe kas bij. Op Germaco 1 gaan we daardoor met de ijstulpen erbij naar 15 miljoen tulpen per jaar.

1995 Afsluiting eerste termijn contracten voor supermarkten en de start van het maken van boeketten. Einde irissenteelt.

1996 Germaco begint met het broeien van zantedeschia. Dit vindt plaats tot 2006.

1997 Eerste prijs op de Westfriese Flora, destijds de grootste tulpententoonstelling.

1998 Opening Germaco 2. De kwekerij wordt uitgebreid naar 90 hectare, de broeierij naar 35 miljoen tulpen per jaar. De eerste buitenlandse werknemers komen in dienst.

2002 Verdubbeling kasoppervlakte Germaco 2. De kwekerij en broeierij groeien mee. Opening eerste appartementencomplex voor buitenlandse werknemers, met onder meer fitnessfaciliteiten, een recreatieruimte, sauna en zwembad. Deze vervangen de eerdere woonunits, wat een grote stap vooruit qua wooncomfort voor het personeel betekent. Germaco is een pionier op dit gebied in de agrarische sector. Start waterbroei.

2007 Door de omschakeling naar 1,80 meter spoorbreedte in de bollenteelt zijn veel nieuwe machines nodig of moeten bestaande machines worden omgebouwd.

2010 Eerste automatische bosmachine wordt in gebruik genomen, afscheid van de boekettenafdeling.

2011 Uitbreiding Germaco 2 met een tweede laag. De kwekerij groeit naar 150 hectare, de broeierij naar 80 miljoen tulpen en het aantal bosmachines wordt uitgebreid tot zes. Het tweede werknemersverblijf wordt geopend.

2012 De laatste ijstulpen worden gebroeid. Het tulpenseizoen start nu na de kerst en loopt door tot begin mei. Ook worden voor het laatst tulpen op potgrond gebroeid; voortaan komen alle bloemen van waterbroei.

2014 De nieuwste ontbolmachines zijn in gebruik genomen. De maximale verwerkingscapaciteit groeit naar 100.000 tulpen per uur. Met een open dag wordt op 11 januari het 25-jarig jubileum gevierd.

2017 Opening Germaco 3. De tulpenteelt groeit naar 190 hectare. Op Germaco 2 worden de kassen weer uitgebreid en in 2018 word de 2e laag in gebruik genomen waardoor de maximale capaciteit nu boven de 100 miljoen tulpen komt te liggen.

Brochure